number=0  number=1  number=2  number=3

مدت زمان پیشنهادی

۲ ساعت

ساعت دسترسی

امروز سه شنبه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۷ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

سد کوثر ( سد نمل ) سدی است خاکی که در ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی گرگان قرار دارد. سد کوثر که به سد نمل نیز شهرت دارد یک نوع سد خاکی است در۱۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر گرگان مرکز استان گلستان بر روی رودخانه نومل احداث شده است. بند قدیمی نومل در شمال شرقی روستای نومل گرگان قرار داشته است. سد بر روی آبراهه اصلی حوضه آبریز فرعی نومل در حوضه آبریز قره سواحداث گردیده و آب رودخانه گرمابدشت از حوضه آبریز قره سو نیز توسط یک سد انحرافی به آن هدایت می شود . سد نومل در ۱۵ کیلومتری جنوب‌شرقی شهر گرگان بر روی آبراهه اصلی حوضه آبریز فرعی نومل در حوضه آبریز قره سو احداث شده و آب رودخانه گرمابدشت از حوضه آبریز قره سو نیز توسط یک سد انحرافی به آن هدایت می‌شود.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
گلستان،گرگان،غرب جنگل کبود وال،قبل از روستای نومل