number=0  number=1  number=2

مدت زمان پیشنهادی

۱ ساعت

ساعت دسترسی

امروز شنبه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۵ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

این بنا ، در بازار وکیل کرمان واقع گردیده و بخشی از مجموعه ساختمانی وکیل – مشتمل بر ارگ ، بازار ، حمام ، کاروانسرا و مسجد – است که در سال 1187 ه .ق توسط وکیل الملک فرمانروای کرمان بنا گردیده و در دوره قاجار و دوره اخیر بازسازی ، تعمیر و تزیین شده است . به لحاظ موقعیتی در ابتدای بازار بزرگ وکیل قرار دارد. یکی از سردربهای ورودی این مسجد در وسط بازار وکیل است و سردرب دوم به طرف کوچه باز می شود . سردرب ورودی این مسجد دارای گچ بری عصر قاجار است .محیط کنونی این مسجد به شکل مستطیل است که قبلا فقط از همین درب بازار وکیل مستقیم وارد مسجد می شد .کاشی کاریها و سنگبری های این مسجد زیبا و شکیل هستند .صحن دوم این مسجد که از طرف کوچه یعنی درب دوم میتوان وارد آن شد نیز بزرگ و قابل توجه است .

و اما آدرس این مکان دیدنی:
کرمان. بازار وکیل