number=0  number=1  number=2  number=3  number=4  number=5

مدت زمان پیشنهادی

۳ ساعت

ساعت دسترسی

امروز شنبه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: فاطمه کریمی
امتیاز ۰ از ۱۷ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

این جزیره در ۱۲ کیلومتری شمال غربی شهرستان بوشهر و ۶ کیلومتری شمال بندر بوشهر و در منتهی‌الیه تالاب حله قرار دارد. جزیره شیف بیش از ۴۲۰۰ نفر سکنه دارد که بیشتر ساکنان آن اهل تسنن می‌باشند. اهل تسنن و شیعیان در این جزیره در نهایت آرامش با یکدیگر زندگی می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق اهالی این جزیره به زبان عربی سخن می‌گویند. متأسفانه حجم بسیار زیاد زباله که در ساحل این جزیره انباشته شده، منظره بسیار زشت و تأسف‌باری را به وجود آورده است. به دلیل واقع شدن مزار شیخ سعد؛ که مدتی حاکم جزیره بوده است، این جزیره به نام «جزیره شیخ سعد» خوانده می‌شد اما در سال ۱۳۲۷ خورشیدی که جزیره در اختیار احمدخان انگالی قرار گرفت، نام آن با زور سرنیزه به «شیف» تغییر یافت. در این سال مردم علیه احمدخان انگالی قیام کردند و با تمام اعضای خانواده خود به بوشهر مهاجرت نمودند و مدت ۲ سال در محله‌های مختلف بوشهر سکونت گزیدند و پس از سرنگونی احمدخان، مجدداً به جزیره شیف مراجعت نمودند. جزیره شیف در گذشته بندر حمل و نقل کالهای صادراتی و وارداتی از ایران به کشورهای خلیج فارس و برعکس بود. به این معنی که تمام کالاها از تهران، اصفهان و شیراز به وسیله چهارپایان به شیف آورده می‌شد و سپس به وسیله لنج، به کشورهای خلیج فارس حمل می‌گردید.

تاریخچه

درگذشته، این جزیره را شیخ سعد می‌خواندند، و این بدان خاطر بوده‌است که مزار شیخ سعد در آن قرار دارد. شیخ سعد بنا به قولی یک ایرانی جنگجو بوده که مدتی بر جزیره فرمانروایی می‌کرده‌است. تا سال ۱۳۲۷ خورشیدی، جزیره شیف زیر سلطه احمدخان انگالی قرار داشت و بزور سر نیزهٔ احمدخان نام آن از شیخ سعد به شیف تغییر یافت. در سال ۱۳۲۷ مردم علیه احمدخان انگالی قیام کردند و با تمام اعضاء خانواده به بوشهر هجرت نمودند و مدت دو سال در محله‌های مختلف بوشهر سکونت گزیدند و پس ازسرنگونی احمدخان مجدداً به جزیره شیف و محل سابق خود مراجعت نمودند. اکنون در شیف از محل حکومت احمدخان، بیش از یک خرابه باقی نمانده‌است. شیف درگذشته بندر حمل ونقل کالاهای صادراتی و وارداتی از ایران به کشورهای خلیج فارس و برعکس بود و احمدخان از صاحبان کالا مالیات می‌گرفت، باین معنی که تمام کالاها از تهران و اصفهان و شیراز به وسیلهٔ چهارپایان به شیف آورده می‌شد و بعد به وسیلهٔ لنج به کشورهای خلیج فارس حمل می‌گردید. محل دیگر جزیره بندرگاه است که در جنوب جزیره واقع شده و اکنون مختصر آثاری از آن در جزیره دیده می‌شود. تعداد سه مسجد مربوط است به اهل سنت و یک مسجد با نام امام جعفر صادق موجود است که در سال ۱۳۷۵ بنا شده در حیطه مدیریت اعتقادی شیعیان فعال است.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
۱۲ کیلومتری شمال غربی بوشهر و ۶ کیلومتری شمال بندر بوشهر