number=0  number=1

مدت زمان پیشنهادی

ساعت

ساعت دسترسی

امروز شنبه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۴ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

خورجین بافی خورجین یکی از ابزار ضروری زندگی عشایر، به ویژه هنگام کوچ است. خورجین که در دو طرف، فضایی مانند دو کیف یا جیب بزرگ دارد، برای کوچ نشینان حکم صندوقی برای جا به جایی راحت تر وسایلشان را دارد. به همین علت، دوخت آن بیشتر در میان ایلات و عشایر اردبیل رواج دارد. برخی خورجین را همچون جاجیم و پلاس می بافند که ارزانتر تمام شود؛ اما اگر خورجین برای جهاز دختر و یا هدیه به شخص مهمی باشد، با استفاده از پشم مرغوبی که زنان ایل ریسیده اند، تهیه می گردد.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
اردبیل