number=0  number=1  number=2

مدت زمان پیشنهادی

۱ ساعت

ساعت دسترسی

امروز جمعه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: فاطمه کریمی
امتیاز ۰ از ۱۳ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

مسجد حاج رجبعلی مربوط به سدهٔ ۱۳ ه.ق است و در تهران، منطقه سنگلج، محله گلوبندک واقع شده و این اثر سال ۱۲۱۵ توسط استاد رستم معمار ساخته شده و در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ با شمارهٔ ثبت ۴۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و تا کنون سه مرتبه مرمت شده‌است. با این حال، این مسجد هم اکنون نیمه متروکه میباشد و داربستها برای مقاوم نگه داشتن بنا نصب میباشند. هرگونه فعالیت در مسجد از جمله برگزاری نمازجماعت نیز ممنوع اعلام شده است.
 

 

معماری

ایوان و شبستان قدیمی مسجد نیز آسیب دیده است و احتیاج به تعمیرات و بازسازی دارد . این بخش دارای تزیینات کاشی و کتیبه های متعدد است . ایوان رفیع مسجد دارای طاقنماهای جانبی، تزیینات کاشی و کتیبه ای سرتاسری است . در وسط دایره کاشی ایوان، نام استادکار و تاریخ اتمام تزیینات، “عمل کمترین استاد محمد قلی شیرازی سنه ۱۲۶۲” ثبت گردیده است . بخش هایی از کاشیکاری ایوان فروریخته است . در پشت ایوان مذکور، شبستان قدیمی مسجد با محراب و تزیینات کاشی قرار گوفته است . این شبستان توسط جرزهای آجری و پوشش طاق و گنبد مسقف شده است . بخشی از این شبستان، در دوره های جدیدتر فرو ریخته که به جای آن شبستانی با مصالح و شیوه جدید ساخته اند . این دو بخش توسط در آهنی به یکدیگر مرتبط می شود . در اطراف محراب و دیواره های شبستان، کتیبه های قرآنی بر کاشی نوشته اند که مرتبط به دوره قاجاریه است . همچنین بر بخشی از بدنه شبستان، اسامی مقدس را با کاشی و به صورت تزیینی نگاشته اند . پوشش محراب، مزین به مقرنس کاری است . طاقنماهای اطراف صحن، مزین به کاشیکاری است و بر قسمت قدیمی و اصلی آن، کاشیکاری هایی از دوره قاجار مورخ ۱۲۶۰ه-. ق نصب شده است . به جای شبستان تابستانی مسجد، بنای آجری در ۳ طبقه ساخته اند که طبقه زیرین به تجاری، طبقه همکف به زینبیه و طبقه سوم به مسکونی تبدیل شده است . بنا دارای دو ورودی اصلی و فرعی است . ورودی فرعی، به صحن و ورودی اصلی، به شبستان مسجد باز می شود . سردر ورودی اخیر دارای کتیبه ای مورخ ۱۳۵۲ است . به جای مدرسه و تکیه قدیمی، بناهای تجاری ساخته اند . این بنا به شماره ۴۱۴ به ثبت تاریخی رسیده است.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
خیابان ۱۵ خرداد ،گذر قدیمی درخونگاه