number=0  number=1  number=2

مدت زمان پیشنهادی

۲ ساعت

ساعت دسترسی

امروز جمعه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۶ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

غار چشمه باد منجیل یک غار طبیعی از نوع رود خانه ای می باشد که در بهار بسیار پر آب و ورود به داخل آن غیر ممکن است و چون از این غار باد و آب می‌آید به آن چشمه باد می‌گویند. این غار در ارتفاع هزار و چهارصد متری از سطح دریا قرار دارد. این غار در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت توسط مردم و کوهنوردان کشف شده است. هرزویل شهرکی کوچک در فاصله دو کیلومتری شمال شرقی منجیل می باشد که بیش از هزار سال پیش در سفرنامه ناصرخسرو از آن یاد شده است. تاریخ شش هزار ساله رودبار گویای قدمت تمامی منطقه می باشد. هرزویل در کنار منجیل پیوسته در طول تاریخ ایران پاسگاه یکی از مهمترین دروازه‌‌های درون مرزی کشور ایران یعنی تنگه سفیدرود، از دیدگاه راهبردی برای لشکرکشی، حرکت پیاده نظام و سواره نظام و جهت جلوگیری از حرکت بیگانگان به طرف داخل یا شمال ایران بسیار پر ارزش بوده است.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
۲ کیلومتری شمال شرقی منجیل،شهرک هرزویل