number=0  number=1  number=2

مدت زمان پیشنهادی

۲ ساعت

ساعت دسترسی

امروز جمعه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۶ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

منطقه شکار ممنوع میشو داغ رشته کوهستانى میشوداغ ، با امتداد خاورى- باخترى و در حدفاصل دشت مرند و جلگه شبستر، در شمال باختر ایران واقع شده است. واحدهاى توپوگرافى و زمین شناسى منطقه به وسیله گسل شمالى میشو و گسلهاى دیگر، که در جهت خاورى- باخترى کشیده شده‌اند، از همدیگر جدا مى‌شوند. دامنه شمالى این کوهستان، سرچشمه رودخانه‌هایى دائمى است که درجهت جنوب به شمال جریان دارند. این رودخانه‌ها در انتهاى حوضه آبریز خود و پیش از ورود به دشت مرند، ساختارهاى زمین شناسى وگسلهاى مهم منطقه را به صورت عرضى قطع کرده‌اند. کوه می‌شو (می‌شوداغ) در گذشته از نظر تنوع گونه‌های زیستی منطقه‌ای ارزشمند به حساب می‌رفت و اکنون با تخریب زیستگاه‌ها و کم شدن شمار جانداران روبرو است.. منطقه می‌شو از لحاظ قرار داشتن در میان مناطق حفاظت شده مرکان و منطقه شکار ممنوع یکانات از سمت شمال و شمال غربی و پارک ملی دریاچه ارومیه از سمت جنوب، و داشتن فون جانوری تنوع زیستی (بیوم) ارزشمند دارای اهمیت فراوانی است. حیات وحش موقعیت مکانی و جغرافیایی منطقه میشو داغ از دیدگاه جغرافیایی جانوری و قرارگیری آن در حد فاصل بین چهار منطقه حساس زیستی اکولوژیکی ، پارک ملّی ارومیه (دریاچه ارومیه) ، منطقه حفاظت شده مرکان و منطقه شکار ممنوع یکانات و پناهگاه حیات وحش کیامکی به لحاظ دارا بودن فون جانوری و تنوع جمعیتی (بیوم) دارای اهمیت فراوانی است . وجود کروید و فعال و بسیار مهم مهاجرتی غربی به شرقی بین این محدود و منطقه حفاظت شده مرکان و نقش تأثیر گذارآن در بقا و تأمین نیازهای بیولوژیکی و اتولوژیکی گونه ها موجود منطقه حفاظت شده مرکان قابل توجه می باشد و محدوده میشو داغ از جهت همگنی و یکپارچگی جمعیت و بافت فعلی موجود دارای شباهتهای خود مهای ژنی و تطابق گونه ای هر دو منطقه از نظر دموگرافیکی حائز اهمیت است و ضروری میباشد که مطالعات کلی و جامعه در خصوص جامعه جانوری و ترکیبات ژنی میشوداغ صورت گیرد . خزندگان بوآی شنی باریک کوره مار شنی، بوآی شنی معمولی کورمار، مار آتشی، قمچه مار ، مار پلنگی، مار قیطانی،مارکوتوله ارمنی، گونه مار قفقازی، مار چلپیر ــ مار آبی، پله مار، گـــرز مار ، افعی البرزی، دوزیستان وزغ، قورباغه معمولی، قورباغه درختی، لاک پشت برکه ای اروپایی، لاک پشت برکه ای خزری، لاک پشت مهمیز دار، آگمای قفقازی، لاسرتای سبز خزری، لاسرتای آذربایجان، لاسرتای علفزار، لاسرتای ارومیه، اسکینگ علف زار پستانداران خارپشت اروپایی، حشره خوار دندان سفید، خفاش نول اسبی بزرگ، خفاش نول اسبی مدیترانه ای، خفاش سبیل دار، خفاش لب کوتاه، خفاش بال سفید، خفاش بال بلند، دو پای کوچک، جرد ایرانی، موش خانگی، موش صحرایی، خرگوش، گرگ، روباه معمولی، راسو، سمور، شنگ، رودک، گربه وحشی، سیاه گوش، قوچ ارمنی، پازن، گراز پرندگان کور کور ،کرکس سیاه ، سنقر خاکستری ، سنقر گندم فرار ، سارگپر معمولی، عقاب طلایی ،دلیجه ، بالابان، کبک دری، کبک، کبک چیل، باقرقره شکم سیاه ، کبوتر چاهی، کبوتر کوهپایه ، مرغ حق، شاه بوف، جغد کوچک ، زنبور خوار ، سبزقبا، هدهد، چکاوک کوچک، چکاوک کاکلی، دم جنبانک شکم زرد ، بلبل، چلچک گوش سیاه ، سک دم پهن، سک نیزار، سک بزرگ نیزار ، چرخ ریسک سر سیاه ، زرد پره تالابی ، گنجشک خانگی ، زاغی ، کلاغ سیاه ، کلاغ ابلاق پوشش گیاهی می‌شوداغ در اشل اکوسیستمیک آذربایجان زیستگاهی پیرامونی و پشتوانه‌ای برای بقای بیوتای اندمیک آذربایجان محسوب می‌شود. وجود بیش از ۳۸۵ گونه گیاه شناخته شده و پوشش گیاهی و تنوع گونه‌ای اندمیک مخصوص و منحصر به می‌شو بیانگر ارزش و اهمیت پوشش گیاهی این منطقه‌استفلور میشوداغ از نظر غنای پوشش گیاهی حائز اهمیت فراوانی و بالاخص از نظر فلور سیستمیک یا تنوع گونه ها اهمیت مهمی را در سطح کشور داراست . و به احتمال قریب به یقین در تمام ایران و شاید در تمام جهان بندرت می توان منطقه محدوده کوچکی به وسعت میشوداغ را یافت که بتواند این تعداد عظیم گونه را در یک مساحت کوچک ارائه کند . غنای فلور سیستمیک منطقه علاوه بر جهات تاریخی ـ تحولات گذشته ، تلاقی و تقاطع قلمروهای گیاهی متعدد ـ از غنای شرایط اکوژیک ناشی است . کوهی به ارتفاع ۳۱۲۵ متر بصورت توده ای فشرده با شیب های متفاوت و داخل جلگه ای که توده های هوایی را از دره های متقاطع دریافت می کند سربرافراشته و دامنه شمالی این کوه بر تأیید پوشش گیاهی بسیار غنی ، تفاوت اساسی با همه مناطق مجاور دارد . نیاز به یادآوری ندارد که گرادیان دما در جهت عمودی ـ ارتفاع ـ هزار مرتبه قوی تر از گرادیان دما قطب است از اینرو نوارهای منطبق پوششهای گیاهی و مالا گونه های تشکیل دهنده آنها روی رشته کوهی به ارتفاع ۳۱۲۵ متر ارتفاع نهانی میشوداغ باید بتواند مجموعه پوشش گیاهی در عرض ۳۱۲۵ متر را روی خود جای دهد و میشوداغ که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است ۳۸۵ گونه است.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
حد فاصل دشت مرند و جلگه شبستر در شمال باختر ایران