number=0  number=1

مدت زمان پیشنهادی

۲ ساعت

ساعت دسترسی

امروز شنبه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۵ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

در خیابان ملک اصفهان خانه قدیمی سرتیپی قرار گرفته است. مجموعه فضاهای این خانه در سه جبهه قرار گرفته اند که دو جبهه شمالی و جنوبی از جبهه سوم مرتفع تر هستند. مهمترین قسمت خانه تالار جبهه شمالی است که با شکل نیم صلیبی خود با دو اتاق سه دری طرفین ارتباط دارد. دیوارهای این تالار دارای تزئینات فراوان نقاشی روی گچ هستند. علاوه بر آن دو ردیف قطاربندی نیزدر این در و دیوارها وجود دارد. سقف تالار حاوی نقاشی های پر کاری است که از نقاشی های اروپائی تاثیر گرفته اند. جبهه جنوبی شامل سه دری و فضای کفش کن در بین آنهاست. در جبهه غربی دو اتاق وجود دارد که با دری کوچک به حیاط باز میشود. دالانی که از طریق آن به حیاط خانه وارد میشوند در میانه این جبهه قرار گرفته است. در گوشه جنوب شرقی نیز ورودی دیگری به چشم میخورد . نماهای خانه سرتیپی پوشیده ازاندود ساده گچ است و فقط در نمای سه دریهای جبهه شمالی تزئینات گچبری به چشم میخورد. ازاره جبهه شمالی و شرقی آن خانه دارای نقوش حجاری هستند. خانه سرتیپی اصفهان نمونه دیگری از خانه های قدیمی اصفهان است که به دلیل وجود ویژگیهای هنری و معماری مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. این خانه می تواند برای گردشگران جالب توجه باشد.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
خیابان ملک بن بست عبدالهی کوچه پاقلعه