number=0  number=1

مدت زمان پیشنهادی

۲ ساعت

ساعت دسترسی

امروز جمعه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۶ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

در خیابان طالقانی امروز مسجدی قرار گرفته كه با توجه به كتیبه سر درآن در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوی ساخته شده است. این كتیبه در حال حاضر در كاخ چهلستون نگهداری میشود و به همراه سردر در مجاورت یكی از دیوارهای این كاخ نصب شده است. با آنكه این مسجد تغییرات زیادی كرده وكاشیهای آن لطمات فراوان دیده اند اما هنوز هم بسیار زیبا هستند چرا كه به قول یكی از پژوهشگران خارجی (( این كاشیها دارای ویژگیهای عصری هستند كه زیبا ترین كتابهای دارای تذهیب و حواشی ایران به وجود آمده است)).

و اما آدرس این مکان دیدنی:
اصفهان، خیابان طالقانی، نرسیده به چهارراه شهید حجاریان