number=0  number=1  number=2

مدت زمان پیشنهادی

۲ ساعت

ساعت دسترسی

امروز شنبه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۴ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

بنای تاریخی فرهنگی هشت بهشت از جاذبه های زیبای هنر معماری پیشینیان این دیار است که گویی معمار اوج هنر خود را در آن به کار برده است. این بنا در جنب حسینیه کوچک زواره قرار دارد و عناصر ساختار فیزیکی آن شامل آجر، گچ و گل است ولی امروزه در مرمت و بازسازی آن دیگر عناصر نیز به کار رفته است که این بنای تاریخی از سه قسمت اصلی ، صحن غربی ، صحن شرقی و کل ساختمان تشکیل شده و ساختمان اصلی آن در دو طبقه به اشتراک این دو صحن رقم خورده و دربدو ورود به این بنای تاریخی ابتدا صحن شرقی را مشاهده می کنیم که حوض بیضی شکل را در میان دارد و در قسمت بالای حوض یک طبقه ساختمان مجزا وجود دارد که بر بالای آن دو بادگیر چون نگهبانانی است که سالها روی پای خود ایستاده اند. این قسمت از ساختمان سه ایوان و دو راهرور را در قرین هم طوری به دامن گرفته که در انتهای آن اتاقهایی است که دربهای خود را به داخل این ایوانها می گشاید. ساختمان اصلی که در دو طبقه بر روی هم استوار شده در اشتراک دو صحن شرقی و غربی درآمده و در ظهر هم بر حوضخانه‌ای تکیه زده و در قرین هم به تماشای صحن‌ها درآمده از راهرو صحن شرقی وارد وسط ساختمان بر روی یک هشت ضلعی بسان سراپرده‌ای برافراشته شده و محور مقاومت آن را ستونهایی هشت ضلعی تشکیل داده و پوشش مرتفعی بر روی دو طبقه از رواقها و اینوانه سایه افکنده و گویی در رفع تبعیض درقرین هم با صفا و صمیمیت دیرینه نشسته اند. دو اتاق دردو طبقه روبروی هم به طرف رواقهای دو طبقه‌ای حوضخانه و ایوانهای دو طبقه‌ای از صحن دربهایی گشوده اند و راهروهای دو طبقه را در کنار خود گرفته‌اند و در کنار این راهروها دو طبقه ای دیگر راهرو مشاهده می شود که محل تردد به سوی صفه‌های دو طبقه ای است که دربهایی به داخل ایوانهای دو طبقه ای باز می شوند.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
اصفهان، زواره، کوچه حسینیه کوچک