number=0  number=1

مدت زمان پیشنهادی

۲ ساعت

ساعت دسترسی

امروز شنبه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۵ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

سال هاست مسجد هفتشویه در میان ویرانه های خود غریبانه خفته ست و تنها محرابی منقش به تزیینات گل و بوته داره که گلستانی ایستاده رو به نمایش گذاشته. مسجد هفتشویه در حدود پنجاه سال پیش با دیواری جهت حفاظت محصور شده. مسجد هفت شویه جزء مساجد محور شرق و در 15 کیلومتری اصفهانه. سازمان میراث فرهنگی حجم ویرانی این اثر ملی، زمانبر بودن پروسه تهیه طرح توسط مشاور و انجام عملیات مرمتی و ایجاد کاربری و از سوی دیگر نبود بودجه کافی، در اثر تحریم ها و اقتصاد مقاومتی رو از دلایل عدم رسیدگی اش به این مسجد می دانند.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
اصفهان،روستای هفتشویه