number=0  number=1  number=2  number=3  number=4  number=5

مدت زمان پیشنهادی

۲ ساعت

ساعت دسترسی

امروز پنجشنبه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: یگانه عزیزیان
امتیاز ۰ از ۴ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

گوردخمه دکان داوود در جلو دارای ایوانی است (مشابه گور دخمه‌ی بزرگ دربند صحنه) که طولش در قسمت جلوی آن ۶.۹ متر و در قسمت پشت ۳۲.۷ متر است و ارتفاع ۶.۲ متر و پهنای ۹۵.۱ متر دارد. دو طرف ورودی مقبره هم ستون‌هایی دیده می‌شود که از آنها تنها سرستون و پایه‌اش باقی مانده است. در دیوار عقبی ایوان، ورودی با ابعاد ۱ در ۱.۵ متر دیده می‌شود که به اتاقی ۲.۸۳ در ۲.۳۱ در ۲.۸۱ متری می‌رسد. در دیوارهای این اتاق هم ۵ طاقچه تعبیه شده که برای قرار دادن نذورات است. سقف این اتاق برعکس سقف ایوان جلو که مسطح ساخته شده است، شکلی هلالی دارد، بعلاوه در گوشه‌ای از آن یک قبر بیضی شکل با عمق ۷۰ سانتی‌متر کنده شده است. قاب مستطیل شکلی روی یک قاب قدیمی‌تر در ۸ متر پایین‌تر از گوردخمه تراشیده شده است که در آن شخصی تمام قد با حالت نیم‌رخ درحالی که لباس بلندی برتن دارد و گوش و پشت گردن آن پوشانده شده است، دیده می‌شود. همچنین در یک دست او برسمی دیده می‌شود و دست دیگر را به حالت نیایش به طرف بالا نگه داشته است. این گوردخمه که در سال ۱۳۱۰ با شماره‌ی ۱۵۲ به ثبت آثار ملی رسیده است، در ارتفاع ۱۲ متری از سطح زمین قرار دارد که دسترسی به آن را کمی دشوار می‌کند.

تاریخچه گوردخمه دکان داوود

گوردخمه دکان داوود در جلو دارای ایوانی است (مشابه گور دخمه‌ی بزرگ دربند صحنه) که طولش در قسمت جلوی آن ۶.۹ متر و در قسمت پشت ۳۲.۷ متر است و ارتفاع ۶.۲ متر و پهنای ۹۵.۱ متر دارد. دو طرف ورودی مقبره هم ستون‌هایی دیده می‌شود که از آنها تنها سرستون و پایه‌اش باقی مانده است. در دیوار عقبی ایوان، ورودی با ابعاد ۱ در ۱.۵ متر دیده می‌شود که به اتاقی ۲.۸۳ در ۲.۳۱ در ۲.۸۱ متری می‌رسد. در دیوارهای این اتاق هم ۵ طاقچه تعبیه شده که برای قرار دادن نذورات است. سقف این اتاق برعکس سقف ایوان جلو که مسطح ساخته شده است، شکلی هلالی دارد، بعلاوه در گوشه‌ای از آن یک قبر بیضی شکل با عمق ۷۰ سانتی‌متر کنده شده است. قاب مستطیل شکلی روی یک قاب قدیمی‌تر در ۸ متر پایین‌تر از گوردخمه تراشیده شده است که در آن شخصی تمام قد با حالت نیم‌رخ درحالی که لباس بلندی برتن دارد و گوش و پشت گردن آن پوشانده شده است، دیده می‌شود. همچنین در یک دست او برسمی دیده می‌شود و دست دیگر را به حالت نیایش به طرف بالا نگه داشته است. این گوردخمه که در سال ۱۳۱۰ با شماره‌ی ۱۵۲ به ثبت آثار ملی رسیده است، در ارتفاع ۱۲ متری از سطح زمین قرار دارد که دسترسی به آن را کمی دشوار می‌کند.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
استان کرمانشاه 3 کیلومتری جنوب شرقی سرپل ذهاب گور دخمه تاریخ دکان داوود