از تهران به سمت تالش حرکت کنید. سپس به روستای لوندویل برانید. فاصله لوندویل تا آبشار لاتون حدود ۱۴ کیلومتر است. تقریبا نصف این مسیر یعنی تا روستای «کوته کومه» آسفالت شده و بقیه آن تا حدود ۱ کیلومتری آبشار خاکی است. بعد از آن هم مسیر کوتاهی باید بین جنگل پیاده بروید. احتمالا الان در پایین آبشار قرار دارید!